(1)
Nyborg, E. Middelalderens Kirkestruktur 2. HT 2019, 119, 119:1, 167-171..