(1)
Møller, J. F. Frode Ulvund: Nasjonens Antiborgere. Forestillinger Om religiøse Minoriteter Som Samfunnsfiender I Norge, Ca. 1814-1964. Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2017. HT 2019, 118, 118:2, 556-559..