(1)
Larsen, J. E. Esbjörn Larsson: En Lycklig Mechanism: Olika Aspekter Av växelundervisningen Som En Del Av 1800-Talets Utbildningsrevolution. (Opuscula Historica Upsaliensia 52). Historiska Institutionen, Uppsala Universitet, 2014. HT 2019, 118, 118:2, 552-556..