(1)
Møller, J. F. Lofthusoppreisten. Rettsmateriale Frå Kommisjon Og høgsterett 1787-99. Udg.: Margit Løyland. (Kildeutgivelser Fra Riksarkivet 4). Oslo, 2018. HT 2019, 118, 118:2, 543-545..