(1)
Hedemann, M. August Aronsson: Löfte, Tvist Och försoning – Politikens Spelregler I 1300-Talets Norden. (Studia Historica Upsaliensia 257). Uppsala, 2017. HT 2019, 118, 118:2, 523-524..