(1)
Farbøl, R. Valter Lundell: Det Omstridda Arvet. Den Kommunistiska Erfarenheten I Dansk Och Svensk Historiekultur. (Studia Historica Lundensia 26). Lunds Universitet, 2017. HT 2018, 118, 290-293.