(1)
Køber, J. Else Hansen: Professorer, Studenter Og polit.Er. Om velfærdsstatens Universitetspolitik 1950-1975. Museum Tusculanum, Rigsarkivet, København, 2017. HT 2018, 118, 284-287.