(1)
Netterstrøm, J. Mats Hallenberg & Johan Holm: Man Ur Huse. Hur Krig, Upplopp Och förhandlingar påverkade Svensk Statsbildning I Tidigmodern Tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016. HT 2018, 118, 241-242.