(1)
Christensen, J. 1864 – Et Historisk Prisme?. HT 2018, 118, 217-225.