(1)
Tamnes, R. Sosialistinternasjonalen, Transnasjonale Relasjoner Og Funksjonell Integrasjon. HT 2018, 117.