(1)
Jahnke, C. En Katolsk Kamphane?. HT 2018, 117.