[1]
Nyvang, C. og Kleberg Hansen, A.K. 2017. Modermælken og dens erstatninger 1867-1980. En fødevarebiografi. Historisk Tidsskrift. 116, 2 (mar. 2017).