[1]
Rasmussen, C. 2016. Carsten Jahnke: Die Hanse. Stuttgart, 2014. Historisk Tidsskrift. 116, 1 (sep. 2016).