[1]
Dørum, K. 2016. Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014: Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014, Bind 1-6. Hovedredaktør: Dag Michalsen. Oslo, 2013–2014. Historisk Tidsskrift. 116, 1 (sep. 2016).