[1]
Pedersen, K.P. 2015. Peter Edelberg: Storbyen trækker. Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 2012. Historisk Tidsskrift. 115, 1 (dec. 2015).