[1]
Kristensen, H.S. 2015. Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark. Red.: Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences. Vol. 482). Syddansk Universitetsforlag, 2014. Historisk Tidsskrift. 115, 1 (dec. 2015).