[1]
Rasmussen, J. 2015. Karl Peder Pedersen: Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-1848. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences. Vol. 484). Syddansk Universitetsforlag, 2014. Historisk Tidsskrift. 115, 1 (dec. 2015).