[1]
Rud, S. 2015. Einar Lund Jensen: Rejsen til landets ende. Historier om 1800-tallets indvandring fra Østgrønland til Kap Farvel. Museum Tusculanums Forlag, København, 2014. Historisk Tidsskrift. 115, 1 (dec. 2015).