[1]
Jakobsen, J. 2015. Øystein Rian: Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget, Oslo, 2014. Historisk Tidsskrift. 114, 2 (jun. 2015).