[1]
Nielsen, A.K. 2013. Bodil Selmer: Fyrmesteren. Beretning om et liv på kanten af havet. Chr. Heering 1843-1905. Esbjerg, Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag, 2010. Historisk Tidsskrift. 111, 1 (mar. 2013).