[1]
Jacobsen, G. 2013. Per Andersen: Studier i dansk proceshistorie. Tiden indtil Danske Lov 1683. (Bibliotek for ret og kultur bd. 2). København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010. Historisk Tidsskrift. 111, 1 (mar. 2013).