[1]
Frandsen, K.-E. 2013. Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers. (The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, II:13). Ed.: Arne J├Ânsson. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2007. Historisk Tidsskrift. 108, 1 (feb. 2013).