[1]
Oxenbøll, M. 2013. Yoichi Nagashima: De dansk-japanske kulturelle forbindelser 1600-1873. Museum Tusculanums Forlag, 2003. Historisk Tidsskrift. 106, 1 (feb. 2013).