[1]
Floto, I. og Helmer Pedersen, E. 2013. Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003. Historisk Tidsskrift. 103, 2 (feb. 2013).