[1]
Thomsen, N. 2013. Bo Lidegaard: Jens Otto Krag 1914-1978. Bind 1: 1914-1961. Gyldendal, 2001. Historisk Tidsskrift. 102, 2 (feb. 2013).