[1]
Olden-Jørgensen, S. 2013. Harald Ilsøe: Det kongelige Bibliotek i støbeskeen. Studier og samlinger til bestandens historie indtil ca. 1780. (Danish Humanist Texts and Studies 21). Det kongelige Bibliotek/ Museum Tusculanums Forlag, København, 1999. Historisk Tidsskrift. 100, 1 (jan. 2013).