[1]
Møller, E. 1929. Holger Hjelholt: Treitschke og Slesvig-Holsten. Kbh. 1928. Historisk Tidsskrift. 9, (jan. 1929).