[1]
FRIIS, A. 1920. „Under Junigrundloven" og dens Forfatter. Historisk Tidsskrift. 9, (jan. 1920).