[1]
Weibull, L. 1910. Annalerne og Kalendariet fra Colbaz. Historisk Tidsskrift. 8, (jan. 1910).