[1]
Erslev, K. 1906. 3. Har den danske Adel i det 15. Aarhundrede haft en stærk Tilgang af nye Slægter?. Historisk Tidsskrift. 7, (jan. 1906).