[1]
Steenstrup, J. 1906. Nogle Træk af Fiskerbefolkningens Historie. Historisk Tidsskrift. 7, (jan. 1906).