[1]
Redaktionen, - 1894. Udsigt over den danske historiske Forenings Kegnskab for Aaret 1892 og Virksomhed i Aarene 1892 og 1893. Historisk Tidsskrift. 6, (jan. 1894).