[1]
Beckett, F. 1894. 1. Et Drengeportræt af Hans Knieper. Historisk Tidsskrift. 6, (jan. 1894).