[1]
M. Stolpe, P. 1895. En Familiehistorie fra det 18. Aarhundredes Midte. Historisk Tidsskrift. 6, (jan. 1895).