[1]
Holm, E. 1895. Den store Votering om den politiske Stilling udadtil i Efteraaret 1718. Historisk Tidsskrift. 6, (jan. 1895).