[1]
Redaktionen, - 1892. Fortegnelse over fremmed historisk litteratur fra året 1890 vedrörende Danmarks historie. Historisk Tidsskrift. 6, (jan. 1892).