[1]
Holm, E. 1892. 4. En Meddelelse af den danske Envoyé Westphalen om hans hemmelige Forhandling med den russiske Regering 1724—25 angaaende en Løsning af den gottorpske Konflikt. Historisk Tidsskrift. 6, (jan. 1892).