[1]
Petersen, H. 1890. Hvor laa Kongsgaarden i Roskilde?. Historisk Tidsskrift. 6, (jan. 1890).