[1]
Redaktionen, - 1888. Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aaret 1887 og Virksomhed i Aarene 1887 og 1888. Historisk Tidsskrift. 6, (jan. 1888).