[1]
Koch, L. 1884. Oplysninger om forholdet mellem Struensee og det danske kancelli. Historisk Tidsskrift. 5, (jan. 1884).