[1]
Paludan-Müller, C. 1884. Dansk Historiografi i det 18de Aarhundrede. Historisk Tidsskrift. 5, (jan. 1884).