[1]
Jautzen, A. 1882. L. Koch: Den danske Kirkes Historie i Årene 1801—1817. (Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.) København 1879—80. XI + 302 SS. Historisk Tidsskrift. 5, (jan. 1882).