[1]
Redaktionen, - 1879. Fortegnelse over dansk historisk Litteratur vedrørende Fædrelandets Historie for Aaret 1878. Historisk Tidsskrift. 5, (jan. 1879).