[1]
Paludan-Müller, C. 1877. Studier til Benyttelse og Bedømmelse af nogle Kildeskrifter til nordisk Historie. Historisk Tidsskrift. 4, (jan. 1877).