[1]
Carøe, O. 1873. Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587. Historisk Tidsskrift. 4, (jan. 1873).