[1]
Paludan-Müller, C. 1869. Studier til Benyttelse og Bedømmelse af nogle Kildeskrifter til nordisk Historie. Historisk Tidsskrift. 3, (jan. 1869).