[1]
C. Werlauff, E. 1863. P. J. Phønixberg, Kiøbenhavnsk Bogtrykker og Leilighedspoet i Begyndelsen af det attende Aarhundrede. Historisk Tidsskrift. 3, (jan. 1863).