[1]
Redaktionen, - 1863. Aktstykker hörende til Norges og Sverriges nyeste Historie.*). Historisk Tidsskrift. 3, (jan. 1863).