[1]
Paludan-Müller, C. 1859. Studier til Benyttelse og Bedömmelse af nogle Kildeskrifter til nordisk Historie. Historisk Tidsskrift. 3, (jan. 1859).