[1]
Redaktionen, - 1854. Nogle Bidrag til Nakskovs Statistik i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, og til denne Stads Pr├Žstehistorie. Historisk Tidsskrift. 2, (jan. 1854).